Banner kantoor

Ons kantoor

Onze competenties

Ons kantoor beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van het algemeen burgerlijk en handelsrecht. Die praktijk vormt de basis van onze activiteiten en tevens het uitgangspunt van de verschillende specifieke vakgebieden waarin we de nodige specialisatie hebben ontwikkeld (intellectuele eigendom, bescherming van persoonsgegevens en van de persoonlijke levenssfeer, handelspraktijken en arbeidsrecht). We staan onze cliënten bij op alle vlakken : onderhandelingen, contracten, juridische adviezen en audits en vertegenwoordiging in het kader van gerechtelijke procedures of bij alternatieve vormen van geschillenbeslechting. In ons voortdurend streven naar kwaliteit en teneinde onze cliënten de meest geavanceerde diensten te kunnen aanbieden, volgen we ook een academische opleiding en ontwikkelen we wetenschappelijke activiteiten.

Onze cliënten

We stellen onze cliënten en hun projecten centraal in ons streven naar het leveren van op maat gesneden diensten, overeenkomstig hun behoeften en middelen. We maken er een erezaak van om steeds beschikbaar te zijn, snel en nauwgezet te handelen, op volkomen transparante wijze te werk te gaan en onze cliënten stelselmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in hun dossier en van de stappen die wij zetten. Ontstaat er toch een geschil, dan onderzoeken we hoe dit het best kan worden opgelost. We raden pas aan om een procedure te voeren indien dat wel degelijk de meest gepaste oplossing is in het betrokken geval. We garanderen absolute vertrouwelijkheid en een volledige inzet in de door de cliënten ons toevertrouwde dossiers.

Footer NL