Banner vie

Recht op de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer

Recht op de bescherming van persoonsgegevens
en de persoonlijke levenssfeer

De exponentiële groei van de digitale technologieën heeft ons kantoor ertoe aangezet specifieke competenties te ontwikkelen inzake de bescherming van de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (inclusief het recht op afbeelding).

 

Grensoverschrijdende fusies, versturen van persoonsgegevens naar derde Staten, consumptieovereenkomsten, e-commerce, direct marketing, promotionele e-mails, promotionele telefonische oproepen, controle op het e-mailverkeer van het personeel, beheer en controle van de arbeidstijd, videobewaking, opstellen van persoonlijke blogs, aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer enzovoort : bedrijven en particulieren krijgen elke dag te maken met het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens, allebei bijzonder technische materies, zonder dat ze dit echter altijd beseffen of zonder te beschikken over de noodzakelijke informatie voor een correcte beoordeling van hun rechten en verplichtingen.

 

Ons kantoor staat zijn cliënten regelmatig bij in deze materies, meer bepaald :

  • Beheer van geschillendossiers (gerechtelijke of administratieve procedures)
  • Onderhandelen over en opstellen en sluiten van contracten betreffende persoonsgegevens en andere aspecten van de persoonlijke levenssfeer
  • Uitwerken van een intern beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens, meer bepaald op het gebied van de arbeid
  • Voorafgaande audit van elk project dat betrekking heeft op de bescherming van de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers.

Footer NL