Banner intellectuels

Intellectuele rechten en handelspraktijken

Intellectuele rechten

Ons kantoor is actief op de verschillende domeinen van de intellectuele eigendom, meer bepaald op het vlak van auteursrecht, merkenrecht, het recht inzake tekeningen en modellen en het databankrecht.
De intellectuele eigendom is voor alle bedrijven een realiteit waar ze niet langer om heen kunnen; dat geldt echter ook voor de gebruikers en consumenten, die er dagelijks mee te maken krijgen, meer bepaald via internet. Auteursrecht en architectuur, auteursrecht en publicaties, auteursrecht en websites, merkdepots, merkenrecht en domeinnamen, informaticaprogramma’s en octrooien, databanken met foto’s, muziek uitgezonden op de werkplaats, gebruik van foto’s of teksten van derden… Het zijn maar enkele voorbeelden van toepassing van de intellectuele rechten, naast vele andere.

 

Ons kantoor staat zowel bedrijven als particulieren regelmatig bij in het kader van deze materies :

  • Onderhandelen over en opmaken en sluiten van contracten m.b.t. de voornoemde rechten
  • Valorisatie van activa van intellectuele eigendom
  • Beheer van geschillendossiers
  • Opstellen van adviezen op grond waarvan zij hun beslissing in een bepaalde richting kunnen sturen

 

Handelspraktijken

Ons kantoor is ook heel actief op het vlak van oneerlijke mededinging, een materie die voortvloeit uit de intellectuele eigendom, meer bepaald op het vlak van de handelspraktijken. We verlenen ook regelmatig advies aan onze cliënten bij het opmaken van hun offertes voor consumenten en staan hen ook bij in gelijk welke geschillenprocedure betreffende hun verkoopspraktijken.

Footer NL